News

Tecnovert TVR je frekvenční měnič se skalárním řízením pro trojfázové asynchronní motory. Je umístěn uvnitř svorkovnice třífázovéhomotoru a umožňuje jednofázové napájení 230Vca.