FIRETECNO je produktová řada určená pro sektor kotlů (peletové kotle, multipalivové kotle a další).

News

Biomasové kotle

Biomasové kotle spalují materiály na rostlinné bázi a přeměňují je na tepelnou energii.  Z hlediska estetiky jsou biomasové kotle ocelové zařízení, které mají různou velikost v závislosti na výrobci a daném modelu.

Biomasové palivo je matriál na rostlinné bázi, které může pocházet z různých zdrojů, jako jsou dřevo ve formě polen, pelety, dřevěná štěpina, obiloviny jako kukuřice a také zbytky oliv. Kotle, které můžou spalovat různé typy biomasy jsou známé jako multipalivové kotle.

Palivo je automaticky dopravováno do kotle a to je místo kde patří Firetecno. Elektropohon vytváří mechanický pohyb zaručující přenos paliva do spalovací komory.  


Zde se vytváří teplo a kouř. Horké kouřové plyny jsou přenášeny do tepelného výměníku tak, že je teplo přeneseno ze spalovaných plynů do vody, které je použita v centrálním topném systému. Horká voda pak cirkuluje standardním topným systémem.